• 0 800 300 485
 • 0506604788
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Пн-Пт 9:00-18:00

Визначення показників якості та характеристик товару

Визначення показників якості та характеристик товару, обладнання

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Визначення вартості товару, обладнання

Експертиза побутової техніки

Експертиза сировини (технологічна експертиза)

Визначення розміру матеріальної шкоди внаслідок залиття, пожежі

Визначення вартості ремонту обладнання та причин пошкодження

 

 

Якість товару - це сукупність його властивостей і харак­теристик, які додають йому здатність задовольняти обумов­лені або передбачувані потреби покупця. Якість містить у со­бі не всі властивості товару, а тільки ті, що пов'язані із задо­воленням конкретних потреб відповідно до призначення то­вару. Крім споживчих властивостей якість включає й інші властивості товару, які забезпечують задоволення потреб проектувальників, виробників, працівників сфери обігу, які мають відношення до товару.

Важливе завдання товарознавчої експертизи - якомога повніше виявля­ти закладені в товарі властивості, які формують його якість. Ці властивості можуть виявлятися на всіх стадіях життєвого циклу товару. Якість товару не можна пояснити і виміряти у відриві від його споживчої вартості і корисності.


Показник якості товару - це кількісна характеристика одного чи декількох властивостей товару, які становлять йо­го якість. Показник якості кількісно характеризує ступінь придатності товару задовольняти певні потреби. Номенкла­тура показників якості конкретного товару залежить від йо­го призначення. У товарів, які виконують декілька різнорід­них функцій, номенклатура показників може бути дуже ши­рока, а у товару одноцільового призначення вона буде значно звуженою.

Виявлення дефектів в побутовій техніці, обладнанні, мобільних телефонах, планшетах, ноутбуках, припущення щодо пошкодження речей при проведенні різних заходів потребують детального дослідження для визначення характеру дефекту (виробничий, експлуатаційний або ін.). Проведення експертизи пошкодженої речі дозволить визначити такі дефекти та відповідно допомогти у відшкодуванні понесених збитків.

Якщо Ви потрапили у подібну ситуацію в якості продавця або покупця, в першу чергу радимо ознайомитись із положеннями Закону України «Про захист прав споживачів».

 

Як почати процедуру проведення експертизи продукції?

Для початку процедури проведення експертизи з визначення показників якості товарів необхідно звернутись до продавця. На підтвердження факту придбання, замовлення товарів (послуг) експерту необхідно надати розрахунковий документ:

 • квитанцію;
 • товарний чи касовий чек;
 • талон;
 • договір.


Якщо на товар встановлено гарантійний строк, це може бути гарантійний талон, технічний паспорт чи інший документ, що його замінює, з відміткою про дату купівлі товару (надання послуги).

Для проведення експертизи продукції з питань визначення наявності дефектів та причин їх виникнення необхідно надати експерту наступні документи (інформацію):

 • документ підтверджуючий факт придбання товару (надання послуги);
 • технічну інформацію про товар (паспорт, специфікацію, інструкцію з експлуатації);
 • опис виявлених дефектів;

* перелік не є вичерпним.

 

Сьогодні зручно придбавати чи замовляти товар через мережу Інтернет, проте у набувача в такому випадку відсутній договір купівлі-продажу в паперовій формі. У цьому разі слід говорити про те що договір про придбання товару був укладений на відстані через засоби дистанційного зв'язку, а саме - через інформаційні мережі, Інтернет, а на підтвердження цього факту необхідно надати квитанцію про оплату.

Проте, у випадку якщо вищеперераховані документи втрачені покупцем або не були отримані при купівлі товару, законодавство не забороняє доводити факт купівлі-продажу за допомогою свідків.
Після надходження претензії та згоди від покупця (споживача послуг) продавець має організувати проведення експертизи продукції.

* слід звернути увагу, що висновком експертизи в даній ситуації не може вважатись висновок (акт) сервісного центру, який займається ремонтом та/або гарантійним обслуговуванням товару.

 

За загальним правилом експертиза має проводитись за рахунок продавця/виробника.

Якщо за результатами експертизи буде встановлено, що дефект виник в вини виробника або продавця та його можливо усунути, то споживач може вимагати від продавця:

 • зменшення ціни на товар;
 • безкоштовного ремонту;
 • відшкодування витрат на усунення недоліків (дефектів) товару.

 

Якщо експертизою буде встановлено, що недолік в товарі виник за вини виробника або продавця та не може бути усунутий або усунення цього недоліку потребує більше ніж 14 днів, чи після усунення недоліку товар буде суттєво іншим, ніж передбачено супровідними документами, то споживач має право вимагати:

 • розірвання договору купівлі-продажу та повернення сплаченої за товар грошової суми;
 • заміни товару на такий же товар або на аналогічний належної якості, з числа наявних у продавця.

 

Проте, у випадку якщо експертиза виявить факт того, що недоліки виникли після передачі товару споживачеві внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування, або внаслідок дій третіх осіб, споживачу необхідно буде відшкодувати продавцю витрати на проведення експертизи продукції.

Також доцільно відмітити, що згідно п. 3 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», вимоги щодо наявності дефекту в товарі можуть пред’являтись на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові, або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача.

 

Якщо продавець відмовляється організовувати проведення експертизи продукції, споживач може звернутись до нашої експертної установи за власною заявою. Або спочатку звернутись до суду, де вже необхідно вимагати проведення судової експертизи.

 

Судові експерти нашої експертної установи реалізують проведення товарознавчої експертизи з питань визначення причин втрати якості продукції.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань (натисніть щоб відкрити)

Орієнтовний перелік вирішуваних питань - Закрити

 • Яка вартість об'єктів дослідження як на території України, так і за її межами?
 • Яке найменування та призначення товарів?
 • Чи відповідають маркувальні дані дійсним товарним характеристикам товару?
 • Чи відповідає якість виробу вимогам стандартів, технічних умов, наданим зразкам за органолептичними показниками?
 • Які дефекти має конкретний товар? Чи є ці дефекти істотними? Чи можлива реалізація (експлуатація) товару за наявності виявлених дефектів?
 • Які умови приймання, зберігання та відпуску товару?
 • Чи правильно виконані маркування та пакування товару? Чи відповідає маркування та пакування товару вимогам нормативно-технічної документації або зразкам?
 • Яким підприємством і коли виготовлено товар (за умови наявності маркувальної інформації або відповідних супровідних документів)?
 • Яким характеристикам відповідає товар згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності?
 • Який розмір матеріальної шкоди, заподіяної власнику майна внаслідок пошкодження цього майна (при пожежі, залитті тощо)?
 • Яка ринкова вартість зерна (зернобобових культур) станом на дату укладення контракту (на поточну дату) з урахуванням його якісних показників? 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань - Закрити

 

Етапи проведення експертного дослідження:

 • надходження заяви до експертної установи;
 • укладання договору, виставлення рахунку за проведення експертизи та його оплата;
 • обстеження об’єкту дослідження та формування висновків

 

Етапи проведення судової експертизи:

 • подання клопотання до суду про призначення судової експертизи;
 • винесення ухвали про призначення судової експертизи;
 • надходження матеріалів та об’єкту дослідження до експертної установи;
 • виставлення рахунку на оплату вартості проведення судової експертизи та його оплата;
 • проведення дослідження та формування висновків;
 • направлення результатів судової експертизи до суду.

 

Поширені питання, що виносяться на експертизу:

 • Які дефекти має об'єкт дослідження ____(марка, модель, колір)_____, серійний номер _______________ , чи є ці дефекти істотними?
 • Які причини виникнення виявлених дефектів?
 • Чи можлива реалізація /експлуатація/ товару за наявності виявлених дефектів.
 • Яка ринкова вартість нового об'єкту дослідження____(марка, модель, колір)____, серійний номер ______________ станом на ________ року?

*перелік питань та їх зміст є орієнтовними.

Термін проведення

Орієнтовний термін проведення становить:

 • для судових експертиз - 30 днів;
 • для експертних досліджень - 10 днів.

Точні терміни будуть розраховані в момент звернення з урахуванням обсягу дослідження і поточного завантаження спеціалістів в межах передбачених п. 1.13. розділу I "Інструкції про призначення та проведення судових еспертиз і експертних досліджень", затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 р № 53/5.

Детальніше
© СП "Західно-Український Експертно-Консультативний Центр", 1998-2022.
Всі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, охороняються законодавством України. Використання матеріалів сайту можливе тільки з посиланням на джерело.