• 0 800 300 485
 • 0506604788
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Пн-Пт 9:00-18:00

Оцінка цілісних майнових комплексів

Оцінка цілісних майнових комплексів

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Оцінка земельних ділянок

Оцінка будівель, квартир

Оцінка будівельних робіт

Оцінка рухомих речей (майна)

Оцінка об'єктів у нематеріальній формі

Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності

Оцінка судноплавних засобів

Оцінка літальних апаратів

Оцінка машин та обладнання

Оцінка колісних транспортних засобів

 

 

Цілісний майновий комплекс - об'єкт, сукупність активів якого забезпечує провадження окремої діяльності, що визначає загальнодержавне значення підприємства на постійній і регулярній основі (відповідно до Наказу Фонду державного майна "Про порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства"). Цілісними майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи таких підприємств, які в установленому порядку виділяються в самостійні об'єкти. Також, цілісним майновим комплексами можна вважати господарський об’єкт із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) та з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання (підприємства, установи, організації, навчальні заклади тощо).

 

З метою проведення оцінки цілісного майнового комплексу здійснюється:

 • аналіз організаційно-правової форми підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється;
 • ознайомлення та аналіз ринку продукції (товарів, робіт, послуг) цілісного майнового комплексу в обсязі, достатньому для формування уявлення про обсяг та сегментацію такого ринку, поточної частки ринку продукції (товарів, робіт, послуг) цілісного майнового комплексу, перспектив діяльності підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється, на відповідному ринку для оцінки коректності припущень, зроблених під час підготовки прогнозу діяльності оцінюваного цілісного майнового комплексу;
 • ознайомлення та аналіз ринку сировини і основних матеріалів, що використовуються у діяльності підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється, у разі коли припущення щодо перспектив розвитку ринку сировини і основних матеріалів є складовою прогнозу діяльності такого майнового комплексу;
 • аналіз правових засад провадження господарської діяльності підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється, зокрема ліцензування, квотування, застосування механізмів ціноутворення на ринку відповідної продукції (товарів, робіт, послуг), наявність державної підтримки або обмежень, антимонопольні та екологічні вимоги, система оподаткування;
 • аналіз його фінансово-господарської діяльності, майнового та фінансового стану на дату оцінки та за період, що передує цій даті;
 • підготовку обґрунтованих прогнозу діяльності підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється, за основними показниками виробництва та реалізації продукції, фінансового і майнового стану та прогнозу потреби такого підприємства в інвестиціях з визначенням джерел фінансування.

 

Список документів, необхідних для оцінки цілісного майнового комплексу:
 1. Найменування та реквізити підприємства, ПІБ та посада керівника.
 2. Балансові звіти за останні три-чотири роки, квартальні звіти за останній і передостанній роки. Виділити структуру витрат і частки постійних і змінних витрат у собівартості продукції.
 3. Список основних засобів на дату оцінки (найменування, марка або технічні характеристики, рік введення в експлуатацію, шифр норми амортизації, величина річної амортизації, балансова вартість, нарахований знос, для будівель додатково - адреси, паспорта БТІ та свідоцтва про право власності або інший правовстановлюючий документ).
 4. Копії договорів оренди, договорів оренди на землю.
 5. Відомості про об'єкти інтелектуальної власності і нематеріальні активи: список, опис, балансові дані, правовстановлюючі документи. (Акції сторонніх організацій, векселі, патенти, ліцензії і т. д.) з розшифровкою і поясненнями.
 6. Довідка про витрати, що відносяться на собівартість продукції і інші витрати (обов'язково з розшифровкою за статтями витрат).
 7. Характеристика якості дебіторської заборгованості, список дебіторів. (розшифровка дебіторської заборгованості компанії).
 8. Характеристика запасів.
 9. Характеристика незавершеного виробництва і будівництва.
 10. Розшифровка довгострокових фінансових вкладень (балансова вартість, відсоток участі, балансові звіти підприємств участі на останні звітні дати).
 11. Установчі документи фірми, документи, що підтверджують права власності та орендні права.
 12. Відомості про фірму (історія, структура, діяльність).
 13. Аудиторські висновки по бухгалтерській звітності компанії (якщо є).
 14. Інформація про наявність дочірніх компаній та фінансова звітність за ними.
 15. Чисельність персоналу.
 16. Обсяг продажів власної продукції (послуг) за останні 3 роки.
 17. Бізнес-план. Прогноз обсягу виручки і собівартості. Майбутні інвестиції в основні активи. Капітальні вкладення.

 

 


© СП "Західно-Український Експертно-Консультативний Центр", 1998-2022.
Всі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, охороняються законодавством України. Використання матеріалів сайту можливе тільки з посиланням на джерело.