• 0 800 300 485
 • 0506604788
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Пн-Пт 9:00-18:00

Землеустрій

Виконання робіт із землеустрою

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

Топографо-геодезичні та картографічні роботи

Побудова і розвиток знімальних мереж

Кадастрові зйомки

Топографічні зйомки

Геодезичні роботи

Створення кадастрових карт та планів

Виготовлення технічної документації

Виготовлення проектів із землеустрою

Встановлення меж адміністративно-територіальних утворень

Інвентаризація земель усіх категорій

Складання схем із землеустрою

Перевірка грунтових обстежень

Виготовлення обмінних файлів в XML

 

Землеустрій - це сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональної організації території адміністративно-територіальних одиниць, суб'єктів господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил.

Мета землеустрою полягає в забезпеченні раціонального використання та охорони земель, створенні сприятливого екологічного середовища та поліпшенні природних ландшафтів.

 

Основними завданнями землеустрою є:

 • реалізація політики держави щодо науково обґрунтованого перерозподілу земель, формування раціональної системи землеволодінь і землекористувань з усуненням недоліків у розташуванні земель, створення екологічно сталих ландшафтів і агросистем;
 • інформаційне забезпечення правового, економічного, екологічного і містобудівного механізму регулювання земельних відносин на національному, регіональному, локальному, господарському рівнях шляхом розробки пропозицій по встановленню особливого режиму і умов використання земель;
 • встановлення на місцевості меж адміністративно-територіальних одиниць, територій з особливим природоохоронним, рекреаційним і заповідним режимами, меж земельних ділянок власників і землекористувачів;
 • здійснення заходів щодо прогнозування, планування, організації раціонального використання та охорони земель на національному, регіональному, локальному і господарському рівнях;
 • організація територій сільськогосподарських підприємств із створенням просторових умов, що забезпечують еколого-економічну оптимізацію використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, впровадження прогресивних форм організації управління землекористуванням, удосконалення співвідношення і розміщення земельних угідь, системи сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін;
 • розробка системи заходів по збереженню і поліпшенню природних ландшафтів, відновленню і підвищенню родючості ґрунтів, рекультивації порушених земель і землюванню малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, висушення, зсувів, вторинного засолення і заболочення, ущільнення, забруднення промисловими відходами і хімічними речовинами та інших видів деградації, по консервації деградованих і малопродуктивних земель, попередженню інших негативних явищ;
 • організація територій несільськогосподарських підприємств, організацій і установ з метою створення умов ефективного землекористування та обмежень і обтяжень у використанні земель.

 

Проведення робіт із землеустрою передбачає також проведення наступних робіт:

 • встановлення (відновлення) на місцевості меж адміністративно-територіальних одиниць, землеволодінь і землекористувань;
 • розробку загальнодержавної і регіональних програм використання та охорони земель;
 • складання схем землеустрою, розроблення техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель відповідних адміністративно-територіальних одиниць;
 • обґрунтування встановлення меж територій з особливими природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами;
 • складання проектів відведення земельних ділянок;
 • встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок;
 • складання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін, упорядкування угідь, а також розроблення заходів щодо охорони земель;
 • розроблення іншої землевпорядної документації, пов'язаної з використанням та охороною земель;
 • здійснення авторського нагляду за реалізацією заходів, передбачених документацією із землеустрою;
 • проведення топографо-геодезичних, картографічних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і розвідувань земель.

 

Західно-Український Експертно-Консультативний Центр є суб'єктом господарювання та виконавцем робіт із землеустрою.

В рамках проведення робіт із землеустрою Центром здійснюються такі види діяльності:

1. Проведення тоопографо-геодезичних та картографічних робіт з метою створення та поновлення планово-картографічної основи при здійсненні землеустрою, а саме:

 • роботи із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення кадастрової діяльності - створення, розвиток і підтримка в робочому стані геодезичних мереж спеціального призначення, створення і оновлення картографічної основи державного кадастру, створення місцевих систем координат, порядок ведення яких встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;
 • роботи із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення містобудівної діяльності - створення геодезичних та картографічних матеріалів і даних для планування території, проектування, будівництва і реконструкції об’єктів капітального будівництва, створення інженерної та транспортної інфраструктури, а також проведення необхідних для цього інженерних вишукувань.
 • створення географічних інформаційних систем спеціального (тематичного) призначення;
 • створення тематичних карт, планів і атласів спеціального призначення в графічній, цифровій та іншій формах, видання таких карт, планів і атласів;
 • геодезичні, топографічні, аерозйомочні та інші спеціальні роботи під час інших вишукувань і спеціальних робіт;
 • виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
 • створення та оновлення державних топографічних карт і планів у графічній, цифровій, фотографічній та інших формах, точність і зміст яких забезпечують вирішення загальнодержавних, оборонних, науково-дослідних та інших завдань, видання цих карт і планів;
 • створення, розвиток і підтримка в робочому стані державної геодезичної і висотної геодезичної мереж, у тому числі гравіметричної фундаментальної і першого класу, щільність і точність яких забезпечують створення державних топографічних карт і планів, вирішення загальнодержавних, оборонних, науково-дослідних та інших завдань;
 • створення та оновлення кадастрових карт (планів), надання їх, а також необхідної топографо-геодезичної інформації користувачам для ведення Державної реєстраційної системи землі та іншого нерухомого майна, ведення банку даних;
 • визначення сталих географічних об’єктів на території України;
 • формування і ведення регіональних картографо-геодезичних фондів;
 • створення геоінформаційних систем;
 • проектування, складання і видання загальногеографічних, політико-адміністративних, науково-довідкових та інших тематичних карт і атласів міжвідомчого значення, навчальних картографічних посібників;
 • топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення делімітації, демаркації і перевірки державного кордону України;
 • здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у галузі геодезії, картографії, метрологічне та нормативне забезпечення топографо-геодезичних і картографічних робіт.

1.Побудова і розвиток знімальних (геодезичних) мереж з прокладанням теодолітних ходів.

1.Проведення кадастрових зйомок, включаючи:

 • геодезичне встановлення меж земельної ділянки;
 • погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами;
 • відновлення меж земельної ділянки на місцевості;
 • встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо використання землі;
 • виготовлення кадастрового плану.

1.Проведення топографічних зйомок місцевості в масштабах 1:500 – 1:5000, в тому числі проведення аерофотозйомок літальним апаратами, а також проведення польових та камеральних робіт, складання технічного звіту, нанесення червоних ліній та ін.

1.Проведення геодезичних робіт, разом з проведенням знімальних робіт та визначенням знімальної геодезичної основи з використанням державної загальної геодезичної системи пунктів:

 • точне визначення меж та форми досліджуваної земельної ділянки;
 • фіксація (шляхом визначення точних меж) тих частин земельної ділянки, де вступають в силу обмеження або обтяження;
 • приведення встановлених меж ділянки у відповідність з сусідніми (суміжними) наділами;
 • складання на основі отриманих даних кадастрового плану;
 • збір та узагальнення вихідних картографічних та документальних даних;
 • первинні роботи в полі: загальне вивчення місцевості, тахеометрична зйомка рельєфу і об’єктів, розташованих на ділянці (рослинність, комунікації, водойми та ін.). Для підземних комунікацій проводиться трасування, визначається глибина їх укладання та місця виходів на поверхню, а також вказуються основні матеріали для труб і кабелів. По закінченню польових робіт здійснюється включення обстеженої ділянки до державної системи координат з геодезії;
 • обробка польових результатів. Виготовлення креслень, зведення кількісних показників, нанесення на готові плани позначень наявних об’єктів. Складену документацію узгоджують у ряді експлуатаційних служб. Результатом цих процедур є отримання печаток на топографічній зйомці і прийняття документів до архіву – після цього геодезичні роботи вважаються схваленими управлінням містобудування та архітектури.

1.Створення кадастрових карт та планів.

2. Виготовлення технічної документації щодо:

3. Виготовлення проектів із землеустрою щодо:

відведення земельних ділянок;

встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних утворень;

організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення;

приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

організації території земельних часток (паїв);

впорядкування території для містобудівних потреб;

забезпечення еколого-економічних обґрунтуваннь сівозміни та впорядкування угідь.

4. Інвентаризація земель усіх категорій.

5. Складання наступних схем із землеустрою:

обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;

організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів;

впорядкування території населених пунктів;

робочі проекти землеустрою.

6. Перевірка грунтових обстежень.

7. Виготовлення обмінних файлів в XML.

 

 

 


© СП "Західно-Український Експертно-Консультативний Центр", 1998-2022.
Всі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, охороняються законодавством України. Використання матеріалів сайту можливе тільки з посиланням на джерело.