• +0372545803
 • 0506604788
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Пн-Пт 9:00-18:00

Оцінка земель

Оцінка земельних ділянок

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Оцінка будівель, квартир

Оцінка будівельних робіт

Оцінка рухомих речей (майна)

Оцінка об'єктів у нематеріальній формі

Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності

Оцінка цілісних майнових комплексів

Оцінка судноплавних засобів

Оцінка літальних апаратів

Оцінка машин та обладнання

Оцінка колісних транспортних засобів

 

Закон України «Про оцінку земель» (далі – Закон) визначає, що грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення поділяється на два типи: нормативну та експертну.

 

Нормативну оцінку земельних ділянок здійснюють для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні (крім випадків спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом (як випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

За результатами проведення нормативної грошової оцінки земель населеного пункту складається технічна документація, яка затверджується сільською, селищною, міською радою. Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.

Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки громадяни можуть отримати виключно через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.

В основі нормативної грошової оцінки земельної ділянки – рентний дохід. Для спрощеного розуміння, рентний дохід - це гроші, які можна виручити від найбільш ефективного використання земельної ділянки за цільовим призначенням. Для земельної ділянки сільгосппризначення за межами населеного пункту цей дохід буде визначатись в результаті продажу наприклад зерна, вирощеного на земельній ділянці за певний проміжок часу. При цьому також враховується якість ґрунту, який покриває таку земельну ділянку.

 

В межах населеного пункту нормативна грошова оцінка земельної ділянки розраховується на 1 кв. м. Розрахунок залежить від багатьох факторів серед яких:

 • функціональне використання земельної ділянки;
 • місцезнаходження земельної ділянки;
 • якість ґрунту;
 • екологічна ситуація;
 • інші фактори.

 

Кожного року нормативна грошова оцінка підлягає обов'язковій індексації з урахуванням показників інфляції минулого року. Відповідальним за індексацію нормативної грошової оцінки є Держгеокадастр України та його місцеві підрозділи, які мають проіндексувати нормативну грошову оцінку для надання заінтересованим особам (податкова, громадяни, організації) до 15-го січня кожного року. 

 

Експертна оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об’єкта оцінки. Цей вид грошової оцінки використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них. За результатами проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок складається експертний звіт.

 

Об'єкти оцінки земель

Об'єктами оцінки земель є: територія адміністративно-територіальних одиниць або їх частин, території оціночних районів та зон, земельні ділянки чи їх частини або сукупність земельних ділянок і прав на них, у тому числі на земельні частки (паї), у межах території України. 

 

Види оцінки земель

Залежно від мети та методів проведення оцінка земель поділяється на такі види:

 • бонітування ґрунтів;
 • економічна оцінка земель;
 • грошова оцінка земельних ділянок.

Дані бонітування ґрунтів є складовою частиною державного земельного кадастру та є основою проведення економічної оцінки сільськогосподарських угідь і враховуються при визначенні екологічної придатності ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур, а також втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Дані з економічної оцінки земель є основою при проведенні нормативної грошової оцінки земельних ділянок, аналізі ефективності використання земель порівняно з іншими природними ресурсами та визначенні економічної придатності земель сільськогосподарського призначення для вирощування сільськогосподарських культур.

Наш Центр є суб'єктом оціночної діяльності у сфері оцінки земель та розробником технічної документації з оцінки земель.

 

Для чого необхідна нормативна грошова оцінка?

Нормативна грошова оцінка зазвичай необхідна в наступних випадках:

 • для розрахунку земельного податку;
 • для розрахунку розміру орендної плати при оренді земельної ділянки;
 • для розрахунку втрат лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва;
 • для розрахунку оплати державного мита під час оформлення договорів купівлі-продажу, міни, дарування земельної ділянки;
 • при спадкуванні земельної ділянки.

У вказаних вище випадках необхідно отримати витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Крім витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку, під час нотаріального оформлення договору нотаріус також може вимагати витяг з кадастру (ДЗК).

Важливим також є те, що в липні 2018 року набули чинності зміни до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (Наказ №489 від 25.11.2016 р. Мінагрополітики та продовольства України). Відповідно до внесених змін, якщо земельна ділянка під будівлями не внесена до Державного земельного кадастру або в кадастрі відсутній актуальний код класифікації цільового призначення землі, нормативна грошова оцінка для цілей оподаткування розраховується виходячи з максимального коефіцієнту функціонального використання земельної ділянки - Кф 3,0.

Для того, щоб зменшити нормативну грошову оцінку за рахунок зменшення коефіцієнту Кф, необхідно внести земельну ділянку до Державного земельного кадастру через проект відведення земельної ділянки або розробку технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки. У випадку, якщо земельна ділянка вже внесена до Державного земельного кадастру, проте її код класифікації цільового призначення землі (КВЦПЗ) не актуальний, необхідно актуалізувати відомості про код КВЦПЗ земельної ділянки в ДЗК через обмінний файл XML.

 

Порядок отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Нещодавно було запроваджено можливість щодо замовлення витягу про нормативну грошову оцінку в режимі онлайн. Щоб замовити витяг про НГО онлайн, перейдіть на сайт Публічної кадастрової карти та знайдіть свою ділянку за 19-тизначним кадастровим номером.

Якщо ви не маєте можливості замовити витяг про НГО через Інтернет, нижче приведено порядок отримання витягу в традиційний спосіб, подавши пакет документів до центру надання адміністративних послуг вашого району.

Для отримання довідки (витягу) про нормативну грошову оцінку необхідно звернутись в місцевий центр надання адміністративних послуг (дозвільний центр). Якщо в вашій місцевості такий не створено, то звернутись треба безпосередньо до місцевого управління Держгеокадастру та надати наступний перелік документів:

Для фізичної особи:

 • заява про видачу довідки (витягу) про нормативну грошову оцінку для фізичної особи;
 • копія держакту про право власності на земельну ділянку;
 • копія паспорту;
 • копія ідентифікаційного номеру;
 • копія проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (за наявності);
 • копія технічної документації на земельну ділянку (за наявності).

Для юридичної особи:

 • заява про видачу довідки (витягу) про нормативну грошову оцінку для юридичної особи;
 • копія довідки з ЄДРПОУ;
 • копія держакту чи договору оренди земельної ділянки;
 • копії документів про право власності на будівлі, розміщені на земельній ділянці (свідоцтво, довідка з БТІ, витяг з реєстру речових прав, тощо);
 • копія дозволу на проведення робіт по будівництву (якщо такі проводяться);
 • інформація щодо поточних орендарів будівель (приміщень), яка зазначається в заяві;
 • копія статуту;
 • довіреність на представника.

 

Технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою. Протягом місяця з дня надходження технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, нормативної грошової оцінки відповідна сільська, селищна, міська рада розглядає та приймає рішення про затвердження або відмову в затвердженні такої технічної документації.

Підставою для відмови у затвердженні технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, нормативної грошової оцінки земельних ділянок може бути лише її невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів або розташування земель чи земельних ділянок на території іншої територіальної громади. Рішення про відмову в затвердженні технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, нормативної грошової оцінки земельних ділянок має містити посилання на конкретні норми законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів, яким суперечить відповідна технічна документація.

 

 


© СП "Західно-Український Експертно-Консультативний Центр", 1998-2022.
Всі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, охороняються законодавством України. Використання матеріалів сайту можливе тільки з посиланням на джерело.